معنی واژه مهدی چیست؟

واژه مهدی لفظی است عربی  لغت شناسان اهل سنت در ذیل کلمه مهدی آورده اند "مهدی به معنی هدایت شده وکسی که او را خداوند به حق دعوت کرده است. و نبی اکرم (ص) به همین نام بشارت داده شده است که در آخر زمان خواهد آمد.

 

 

الا یا ایها المهدی مدام الوصل ناولها

                                              که در دوران هجرانت بسی افتاد مشکلها

به کوی خود نشانی ده!که شوق تو محبان را

                                          ز تقوا داد زاد ره. زطاعت بست محمل ها

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل

                                          ز غرقاب فراق خود . رهی بنما به ساحل ها

اگر دانستمی کویت . به سر می آمد سویت

                                           خوشا گر بودمی آگه ز راه و رسم و منزل ها


 

نوشته شده توسط منتظر در شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۸۷ ساعت 13:44 موضوع مهدویت | لینک ثابت